ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Α/ΓΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ

Ακαδημίας 31 & Αμερικής – 106 72 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3827492

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ. 5555
 

ΠΡΟΣ κ. Α/ΓΕΣ
 

Κύριε Αρχηγέ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σε συνέχεια της συνάντησης μας και της επικοδομητικής συζήτησης που είχαμε μαζί σας, για τα τρία από τα θέματα που μας ζητήσατε διευκρινίσεις.


1. Σχετικά με την διαδικασία για την αποστολή των εγγράφων στο ΓΛΚ για την χορήγηση σύνταξης στο Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.Σ έχει παρατηρηθεί ότι στον χρόνο που μεσολαβεί από την δεύτερη παραίτηση του υπαλλήλου μέχρι την αποστολή του φακέλλου στο ΓΛΚ υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης έως και την ολοκλήρωση του ΔΑΥΚ ώστε να φτάσουμε στην τελική αποστολή του φακέλλου μπορεί να διαρκέσει από 2 έως μέχρι και 5 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πολεμικό Ναυτικό την αντίστοιχη διαδικασία έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία η οποία διεκπεραιώνει την όλη διαδικασία σε εντυπωσιακά ταχύτερο χρόνο. Παρακαλούμε να δείτε που καθυστερεί η διαδικασία και αναγκάζει τους συναδέλφους να μένουν χωρίς την προσωρινή σύνταξη μέχρι και πέντε μήνες.
 

2. Για την περίπτωση της σύμβασης για την καθαριότητα του ΓΕΣ σας επισυνάπτουμε την επιστολή που κοινοποιούμε στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία.
 

3. Για την διάθεση γραφείων για την στέγαση του σωματείου μας σας γνωρίζουμε ότι εκτός από τον χώρο που υπάρχει διαθέσιμος στο ΤΕΣ στην οδό Φειδίου 10 και για τον οποίο σας ενημερώσαμε. Υπάρχει επίσης χώρος στο κτίριο που διατέθηκαν γραφεία στην ΠΟΕΣ στην οδό Λυκούργου το οποίο ανήκει στην Αεροπορία και έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν αρκετά κενά γραφεία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας.
 

Με εντολή Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανασοδημητρόπουλος Δημήτρης

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιαλαμάς Παναγιώτης