ΑΡΧΕΙΟ 2011

31/12/2011: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΠΥ / ΥΕΘΑ ΓΕΣ

- Αρχείο σε μορφή .pdf

Αρχείο σε μορφή .doc

31/12/2011: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Αρχείο μορφής .pdf)
09/12/2011: ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΔΠΥ
03/11/2011: Φ.Ε.Κ. 2456: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
27/10/2011: Νόμος 4024/2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
17/05/2011: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
06/05/2011: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
22/02/2011: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
ΠΕΔΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ