Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ / ΓΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΔΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

Το Διοικητικό.Συμβούλιο. της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (ΠΕΔΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Πυθαρούλιος Νικόλαος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιαλαμάς Παναγιώτης

Β΄ Αντιπρόεδρος

Κονίδας Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας

Λυκούδης Κωνσταντίνος

Ταμίας

Ασκοτίρη Ειρήνη

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Τσιτσιπά Σοφία

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Φωτεινός Νικόλαος

Μέλος

Αργυρόπουλος Μενέλαος

Μέλος

Μεταξούλη Όλγα

Μέλος

Τζάνη Σοφία

Το Διοικητικό.Συμβούλιο. του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (ΠΕΔΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Τσιτσιπά Σοφία

Αντιπρόεδρος

Μεταξούλη Όλγα

Γενικός Γραμματέας

Ασκοτίρη Ειρήνη

Ταμίας

Αργυρόπουλος Μενέλαος

Μέλος

Τζάνη Σοφία

© Copyright 2016 - Oxygen - All Rights Reserved
ΠΕΔΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram